niedziela, 23 lipca 2017

3 x NIE

Od dawna nie podpisałem żadnej petycji.
Uznawałem swoją prywatność oraz konieczny dla nauczyciela akademickiego brak eksponowania własnych przekonań za ważny dla mnie powód, by nie angażować się w działania stricte polityczne. Jako doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii w specjalności polityka społeczna zawsze uważałem, że mam przekazywać wiedzę pozytywną (w odróżnieniu od wiedzy normatywnej). Wg mnie to różni naukowca zajmującego się polityką społeczną od polityka.

To się zmieniło. Nie będąc nauczycielem nie muszę pozostawać neutralnym w wyrażaniu poglądów. Wiedza i doświadczenie, które posiadam rodzi we mnie głęboką pewność, że należy walczyć przeciw destrukcji trójpodziału władzy i systemowi oddającemu kontrolę nad sądami aktualnej władzy politycznej. Walczyć słowem, protestem i mam nadzieję, że nie siłą. Przeciw zamachowi stanu władzy wykonawczej na władzę sądowniczą pod trzeciorzędnymi, demagogicznymi pretekstami i przeciw formie wprowadzania tych zmian urągającej wszelkim standardom, jakie udało się Polsce osiągnąć po 1989 roku.

List otwarty naukowców w sprawie ustaw dotyczących ustroju sądówsobota, 1 kwietnia 2017

Odkryto poniemiecki tunel pod Odrą (wzmianka)

Film i zdjęcia na ten temat na stronie Polskiego Radia


AKTUALIZACJA: Prima aprilis.

Jak rząd "współpracuje" z samorządami w sprawie reformy oświaty

O spychologii polegającej na nakładaniu przez rząd ustawami parlamentarnymi różnych, trudnych do spełnienia obowiązków na samorządy już pisałem, tym razem w temacie reformy oświatowej postanowiłem oddać głos samorządowcowi.

Burmistrz Błaszek Karol Rajewski chciał skonsultować wyniki audytu szkół własnej gminy z minister oświaty i racjonalizować sieć szkół. Ponadto podnosił, że rząd nie konsultował reformy oświaty z samorządowcami. Gdy zrobił to publicznie został wykluczony z PiS. A nieco później... trafiła do niego kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej z Łodzi.

Podyskutuj lub skomentuj - chatroom


Try Relay: the free SMS and picture text app for iPhone.